Nyt Klimaråd på plads

Nyhed
25. februar 2019

De seks medlemmer, som sammen med formand Peter Møllgaard skal udgøre Klimarådet de næste fire år, er nu udpeget af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Sammen med formand Peter Møllgaard, der er dekan ved Maastricht University School of Business and Economics, er følgende seks medlemmer af Klimarådet udpeget fra den 1. marts og fire år frem:

  • Marie Trydeman Knudsen, forsker i bæredygtighed af landbrugs- og fødevaresystemer ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet
  • Jørgen Elmeskov, rigsstatistiker i Danmarks Statistik
  • Jette Bredahl Jacobsen, professor i miljø- og ressourceøkonomi og viceinstitutleder for forskning ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet
  • Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet
  • Niels Buus Kristensen, transportforsker og forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt i Oslo
  • Poul Erik Morthorst, professor i energiøkonomi og afdelingsleder ved DTU Management Engineering

 

”Nu er holdet kommet på plads, og vi kan for alvor tage hul på en ny fireårig rådsperiode. Jeg glæder mig til at sætte mig sammen med mine rådskolleger og se nærmere på Klimarådets kommende arbejdsopgaver. Den grønne omstilling er en kæmpe opgave, så der bliver mildt sagt nok at tage fat på for Klimarådet i de kommende år,” siger formand Peter Møllgaard.

Fem af Klimarådets medlemmer er gengangere fra rådets første fireårige periode. Marie Trydeman Knudsen afløser Pia Frederiksen, som har ønsket at stoppe.

Fakta:

  • Klimarådet blev oprettet for fire år siden og har til opgave at komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan Danmark når sine klimamål og -forpligtelser.
  • Klimarådet har syv medlemmer og sidder i fire år ad gangen. Medlemmer kan genudpeges én gang.
  • Klimarådet har de kommende fire år følgende syv medlemmer: Formand: Peter Møllgaard. Øvrige medlemmer: Marie Trydeman Knudsen, Jørgen Elmeskov, Jette Bredahl Jacobsen, Katherine Richardson, Niels Buus Kristensen og Poul Erik Morthorst.
  • Rådets eneste nye menige medlem, Marie Trydeman Knudsen, er ekspert inden for bl.a. fødevarers klimaaftryk, herunder kulstofoptag i jord og samspil mellem klima og miljø.

 

Se også pressemeddelelsen vedrørende det nye Klimaråd fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet her.