Aktiviteter og møder i Klimarådet og sekretariat

Klimarådet har en løbende dialog og samspil med en bred vifte af interessenter på klimaområdet. Her får du et overblik over, hvilke møder og aktiviteter Klimarådet og Klimarådets sekretariat har deltaget i det seneste kvartal.

Aktiviteter og møder - december 2021

 • 01.12.21 Poul Erik Morthorst (rådsmedlem) og sekretariatet deltog i møde med H2 Energy
 • 03.12.21 Møde i Klimarådets formandskab
 • 03.12.21 Møde i Klimarådet
 • 08.12.21 Poul Erik Morthorst (rådsmedlem) og sekretariatet deltog i møde med Stiesdal
 • 10.12.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med Biodiversitetsrådets formand
   

Aktiviteter og møder - november 2021

 • 01.11.21 Sekretariatet holdt oplæg på Økonomisk Institut, Københavns Universitet
 • 04.11.21 Sekretariatet holdt oplæg på Helsingør Ungdomsskole
 • 08.11.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med Danmarks nye ambassadør i Nederlandene
 • 10.11.21 Møde i Klimarådet
 • 11.11.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med Next Step Challenge
 • 11.11.21 Poul Erik Morthorst (rådsmedlem) holdt oplæg på Det frie Energimarkeds Årskonference 2021
 • 12.11.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i podcast ved Sustainability Science Centre, Københavns Universitet
 • 12.11.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med DMI
 • 12.11.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i Københavns Universitets Årsfest 2021
 • 15.11.21 Sekretariatet holdt oplæg på Innovationsgymnasiet
 • 15.11.21 Sekretariatet deltog i temamøde hos Energistyrelsen
 • 17.11.21 Per Heiselberg (rådsmedlem) holdt oplæg ved The Centre for Liveable Cities, Singapore
 • 17.11.21 Niels Buus Kristensen (næstformand) holdt oplæg ved møde i Biodiversitetsrådet
 • 17.11.21 Poul Erik Morthorst (rådsmedlem) deltog i møde med Stiesdal
 • 18.11.21 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) deltog i møde med Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
 • 19.11.21 Møde i Klimarådet
 • 22.11.21 Klimarådet afholdt workshop med Klimadialogforum
 • 23.11.21 Sekretariatet deltog i møde med Rådet for Grøn Omstilling
 • 24.11.21 Niels Buus Kristensen (næstformand) deltog i paneldebat ved Zero Emission Conference i Oslo, Norge
 • 25.11.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med Dansk Industri
 • 25.11.21 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) deltog i paneldebat på Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årlige konference
 • 26.11.21 Bente Halkier (rådsmedlem) deltog i debatarrangement hos Mejeriforeningen
 • 29.11.21 Sekretariatet deltog i workshop på Aalborg Universitet
   

Aktiviteter og møder - oktober 2021

 • 01.10.21 Møde i Klimarådets formandskab
 • 04.10.21 Peter Møllgaard (rådsformand) holdt oplæg ved webinar afholdt af Tænketanken EUROPA
 • 06.11.21 Poul Erik Morthorst (rådsmedlem) holdt oplæg ved Energipolitisk Åbningsdebat 2021
 • 06.10.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med Fonden Kraka
 • 07.10.21 Sekretariatet deltog i temamøde i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • 08.10.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i Grønt Erhvervsforum
 • 12.10.21 Sekretariatet holdt oplæg for Landbrug & Fødevarer Bornholm
 • 14.10.21 Sekretariatet deltog i temamøde i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • 14.10.21 Peter Møllgaard (rådsformand) medvirkede i BBC podcasten ”The real story”
 • 14.10.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i arbejdsmiddag med Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO)s bestyrelse på Norges Ambassade i København
 • 15.10.21 Niels Buus Kristensen (næstformand) holdt oplæg ved konference afholdt af Europabevægelsen
 • 15.10.21 Peter Møllgaard (rådsformand) holdt oplæg ved SDU Life Cycle Engineering, Institut for Grøn Teknologi (IGT)
 • 25.10.21 Møde i Klimarådet
 • 26.10.21 Sekretariatet deltog i møde med følgegruppen for Grøn Skattereform i Skatteministeriet
 • 27.10.21 Per Heiselberg (rådsmedlem) holdt oplæg ved Energiforum Danmark
 • 27.10.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med Ungeklimarådet
 • 27.10.21 Klimarådet, CONCITO og DMI afholdt gå hjem-møde
 • 27.10.21 Peter Møllgaard (rådsformand) holdt oplæg ved CBS Bestyrelsesuddannelserne
 • 27.10.21 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand), Jørgen Elmeskov (rådsmedlem) og sekretariatet deltog i GrønREFORM bestyrelsesmøde
 • 28.-29.10.21 Møde i Klimarådet
   

Aktiviteter og møder - september 2021

 • 02.09.21 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) og sekretariatet deltog i møde med OECD om policy mission vedr. deres kommende anbefalinger i deres Economic Survey of Denmark 2021
 • 09.09.21 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) holdt oplæg ved Teknologiens Årsdag hos Ingeniørforeningen IDA
 • 13.09.21 Møde i Klimarådet
 • 17.09.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med Villum og Velux Fonden samt Københavns Universitet
 • 20.09.21 Peter Møllgaard (rådsformand) holdt oplæg ved webinar arrangeret af The European Environment and Sustainable Development Advisory Councils Network og Institute for European Environmental Policy
 • 20.09.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departementschef
 • 24.09.21 Sekretariatet deltog i teknisk møde i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • 24.-25.09.21 Bente Halkier (rådsmedlem) deltog i paneldebat ved Madens Folkemøde
 • 25.09.21 Niels Buus Kristensen (næstformand) holdt oplæg ved møde i Enhedslistens hovedbestyrelse
 • 28.-29.09.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog med oplæg ved International Climate Councils Network
 • 29.09.21 Sekretariatet deltog i teknisk møde i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • 30.09.21 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) holdt oplæg ved DAKOFAs Årskonference 2021
 • 30.09.21 Sekretariatet deltog i temamøde i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   

Aktiviteter og møder - juli og august 2021

 • 02.07.21: Sekretariatet deltog i interview ved Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet ifm. deres forberedelse af koncernstrategi
 • 11.08.21: Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med formanden for Finanssektorens Klimapartnerskab
 • 13.08.21: Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med i Uddannelses- og Forskningsministeriets departementschef
 • 18.08.21: Sekretariatet deltog i møde med University of California, Berkeley
 • 19.08.21: Per Heiselberg (rådsmedlem) holdt oplæg ved partnerskabet Energisprings jubilæum
 • 23.08.21: Peter Møllgaard (rådsformand) og sekretariatet deltog i møde med klima-, energi- og forsyningsministeren og embedsværket
 • 25.08.21: Poul Erik Morthorst (rådsmedlem) deltog i møde med Google
 • 27.08.21: Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i interview med Aalborg Universitet København, CBS og DTU
 • 27.08.21: Møde i Klimarådet
   

Aktiviteter og møder - juni 2021

 • 01.06.21: Sekretariatet deltog i eco-scheme workshop hos Landbrugsstyrelsen
 • 03.06.21: Møde i Klimarådet
 • 10.06.21: Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) holdt oplæg til konference arrangeret af EU-kommissionens Generaldirektorat for Finansielle og Økonomiske Anliggender
 • 14.06.21: Sekretariatet deltog i teknisk møde hos Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • 16.06.21: Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) holdt oplæg til Miljølovgivningskonference hos Insight Events og MOE
 • 21.06.21: Møde i Klimarådet
 • 22.06.21: Sekretariatet deltog i teknisk møde hos Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • 23.06.21: Sekretariatet deltog i teknisk møde hos Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • 25.06.21: Peter Møllgaard (formand) afholdt møde med Dansk Design Center
 • 28.06.21: Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) deltog i møde hos følgegruppe til ekspertgruppe for grøn skattereform arrangeret af Finansministeriet
 • 28.06.21: Internatmøde i Klimarådet
 • 29.06.21: Internatmøde i Klimarådet


Aktiviteter og møder - maj 2021

 • 03.05.21: Peter Møllgaard (formand) og Jørgen Elmeskov (næstformand) deltog i økonommøde hos Skatteministeriet
 • 04.05.21: Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) holdt oplæg for Dansk Industris udvalg for klimapolitik
 • 05.05.21: Møde i Klimarådet
 • 06.05.21: Peter Møllgaard (formand) holdt oplæg på Dansk Miljøteknologis bestyrelsesmøde
 • 06.05.21: Sekretariatet deltog i Energistyrelsens høringsmøder vedr. klimastatus- og fremskrivning samt global afrapportering
 • 07.05.21: Sekretariatet deltog i møde med Erhvervsstyrelsen om Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
 • 11.05.21: Sekretariatet deltog i bestyrelsesmøde hos GrønREFORM
 • 18.05.21: Peter Møllgaard (formand) og Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) deltog i mødet Climate Advisory Councils’ International Dialogue
 • 19.05.21: Peter Møllgaard (formand) og Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) deltog i mødet Climate Advisory Councils’ International Dialogue
 • 19.05.21: Møde i Klimarådet
 • 26.05.21: Peter Møllgaard (formand) holdt oplæg hos Dansk Erhvervs Skattepolitiske udvalg
 • 28.05.21: Marie Trydeman Knudsen (medlem) deltog i klimapaneldebat hos Naturkraft
 • 28.05.21: Peter Møllgaard (formand) holdt oplæg for Folketingets Europaudvalg
 • 31.05.21: Peter Møllgaard (formand) holdt oplæg til strategiworkshop for Energinets ledelse
   

Aktiviteter og møder - april 2021

 • ​​07.04.21: Peter Møllgaard (formand) og sekretariat deltog i møde med Klima-, energi, og forsyningsministeren
 • 07.04.21: Peter Møllgaard (formand), Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) og Jørgen Elmeskov (næstformand) deltog i møde med Det Islandske Klimaråd
 • 13.04.21: Peter Møllgaard (formand) og Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) deltog i møde hos følgegruppe til ekspertgruppe for grøn skattereform arrangeret af  Finansministeriet
 • 14.04.21: Peter Møllgaard (formand) og sekretariat deltog i møde med forligskredsen bag Klimaloven
 • 14.04.21: Peter Møllgaard (formand) holdt oplæg for Klimabevægelsen i Danmark
 • 16.04.21: Niels Buus Kristensen (medlem) deltog i paneldebat på konference arrangeret af Dansk Gasforening
 • 20.04.21: Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) holdt oplæg i et virtuelt forsamlingshus arrangeret af Tænketanken Frej og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og  Fiskeri
 • 21.04.21: Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) og sekretariat deltog i formøde om Climate Advisory Councils’ International Dialogue
 • 27.04.21: Peter Møllgaard (formand) modtog Finansforeningens ESG-pris på vegne af Klimarådet
 • 27.04.21: Sekretariatet deltog i tværministeriel arbejdsgruppe koordineret af Undervisningsministeriet