Peter Møllgaard

Formand

Dekan ved Maastricht University School of Business and Economics med erfaring inden for indpasning af vedvarende energi i elsystemet og forskning i regulering og konkurrencepolitik. Tidligere medlem af blandt andet Energinets bestyrelse og Energikommissionen.

Ekspertise-, arbejds- og forskningsområder:
Industriøkonomi
Energiøkonomi
Konkurrenceøkonomi
Retsøkonomi
Ledelse
Strategi

Andre aktiviteter og tilknytning til øvrige organisationer:
Medlem af International Scientific Advisory Committee, EM Normandie Business School, Frankrig

Medlem af International Advisory Board, PUPC Centrum Business School, Peru

Medlem af Grønt Erhvervsforum

Foto: Michel Saive