Ny sammenfatning af Klimarådets hovedrapport for 2017

Nyhed
14. juni 2017

I forlængelse af dette års hovedrapport udgiver Klimarådet Omstilling frem mod 2030 – sammenfatning af Klimarådets hovedrapport 2017 samt opdaterede anbefalinger, der indeholder de overordnede budskaber og anbefalinger fra rapporten.

Klimarådet sætter i hovedrapporten for 2017 fokus på den del af økonomien, der ikke er omfattet af EU’s CO2-kvotesystem. I rapporten analyseres de elementer, der bør indgå i Danmarks grønne omstilling frem mod 2030 og samtidig bidrager til at gøre Danmark til et lavemissionssamfund i 2050. Sammenfatningen indeholder de overordnede budskaber fra Klimarådet og konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark skal opfylde sit reduktionsmål i den ikke-kvoteomfattede del af økonomien i 2030.

Efter færdiggørelsen af rapporten opjusterede Energistyrelsen sin forventning til reduktionsbehovet, og derfor har Klimarådet udarbejdet yderligere anbefalinger til omstillingselementer, der bør indgå i omstillingen frem mod 2030. Sammenfatningen inkluderer disse anbefalinger.

Indspil til ny klimapolitik

Klimarådets anbefalinger i rapporten er et indspil til den omkostningseffektive strategi for opfyldelse af Danmarks reduktionsmål, som regeringen ifølge regeringsgrundlaget vil udarbejde inden udgangen af 2017.

I regeringsgrundlaget fra november 2016 hedder det blandt andet: ”Udledningen af drivhusgasser skal fortsat falde. Danmark er parat til at påtage sig et ambitiøst 2030-mål for reduktion af udledninger uden for kvotesystemet. Regeringen vil udarbejde en omkostningseffektiv strategi for opfyldelse af Danmark[s] reduktion i 2030 inden udgangen af 2017. Regeringen vil blandt andet inddrage anbefalinger fra Klimarådet.

Sådan får du en sammenfatning

Sammenfatningen Omstilling frem mod 2030 – Sammenfatning af Klimarådets hovedrapport 2017 samt opdaterede anbefalinger kan findes på www.klimaraadet.dk eller bestilles som trykt eksemplar via mail@klimaraadet.dk. Der kan bestilles ét eksemplar pr. person.

Derudover vil sammenfatningen kunne afhentes på dette års Folkemøde ved de arrangementer, der arrangeres af Klimarådet. Læs mere om Klimarådet på dette års Folkemøde her http://www.klimaraadet.dk/da/nyheder/klimaraadet-paa-folkemoedet-2017