Klimarådet og Dansk Energi inviterer til analyse og debat om: Energisektorens bidrag til klimamål uden for kvotesektoren

Nyhed
14. juni 2017

Danmark forventes at få et krævende mål fra EU om at sænke CO2-udledningerne udenfor kvotesektoren – dvs. transport, landbrug, industri og individuel opvarmning – frem mod 2030. Det vil stille krav til fremtidig dansk klima- og energipolitik.

På mødet vil Klimarådet og Dansk Energi præsentere nye analyser af mulige bidrag til at opfylde klimamålet, mens Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet vil give en status for forhandlingerne og udfordringens størrelse.

Der bydes samtidig op til debat om energisektorens bidrag samt hvilke politiske initiativer, der skal til for at indfri potentialerne. Formålet er at få kommentarer til analyser og et kvalificeret grundlag for at arbejdere videre med anbefalinger til den kommende klimapolitik.

Program

Kl. 13.00 Velkommen

Kl. 13.10 Status for Danmarks klimamål udenfor kvotesektoren v. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Kl. 13.30 Omstilling frem mod 2030 - byggeklodser til et samfund med lavere drivhusgasudledninger v. Klimarådet

Kl. 14.00 Debat: Fordeling mellem bidrag fra forskellige sektorer til klimamål

Kl. 14:30 Pause

Kl. 14:45 Hvad kan energisektoren levere på kort og længere sigt – og til hvilke omkostninger? v. Dansk Energi

Kl. 15:15 Debat: Barrierer og politiske tiltag for at energisektoren kan levere til klimamål

Kl. 16.00 Afrunding og tak for i dag

Information

Dato: 22. juni 2017

Varighed: 13.00-16.00

Sted: Dansk Energi, Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C

Pris: Gratis

Tilmelding kan foretages på Dansk Energis hjemmeside. Se mere her.