Marie Trydeman Knudsen

Rådsmedlem

Seniorforsker i bæredygtighed af landbrugs- og fødevaresystemer ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Forsker blandt andet i fødevarers klimaaftryk og miljøpåvirkning, metoder til inkludering af biodiversitet og kulstofoptag i jord i livscyklusvurderinger samt grøn omstilling og reduktion af klima- og miljøpåvirkning i landbrugs- og fødevaresystemer.

Ekspertise-, arbejds- og forskningsområder:
Klimaaftryk, bæredygtighed og livscyklusvurdering vedr.:
Bioraffinering
Skovlandbrug og integration af landbrugssystemer
Klimaaftryk og kostsammensætning i storkøkkener
Udvikling af mere bæredygtige husdyrproduktionssystemer
Lavbundsjorde og paludikultur
Grøn omstilling og det cirkulære jordbrug

Andre aktiviteter og tilknytning til øvrige organisationer:
Advisory Board for Plantebaseret Videnscenter