Katherine Richardson

Rådsmedlem

Professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet. Forsker i hvordan menneskelige aktiviteter påvirker Jordens overordnede miljøtilstand (Earth System Science), herunder hvordan havets biologiske processer påvirkes af og påvirker klima. Hun var formand for  Klimakommissionen (2008-2010) og udpeget af FN’s Generalsekretær som medlem af ekspertgruppen med ansvar for udarbejdelsen af FN’s 2019 Global Sustainable Development Report (GSDR).

Ekspertise-, arbejds- og forskningsområder:
Planktonforskning
Kortlægning af havets betydning for den globale kulstofcyklus
Udvikling af ’Planetary Boundaries’-konceptet

Andre aktiviteter og tilknytning til øvrige organisationer (udvalg):
Seniorforsker (gæst) ved Bigelow Laboratory for Ocean Sciences 

Medlem af Science Advisory Board for Alfred-Wegener-Instituts-Helmholtz-Zentrum für Polar-und Meeresforschung (AWI), Tyskland

Medlem af Scientific Committee of the Volvo Environment Prize

Co-chair, SDSN Northern Europe Leadership Council

Medlem af 2030-panelet under Folketingets Tværpolitiske Netværk for Verdensmålene i Folketinget

Bestyrelsesmedlem i Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond (SEAF)

Formand for Dansk Center for Havforskning