Katherine Richardson

Rådsmedlem

Professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet. Forsker i hvordan menneskelige aktiviteter påvirker Jordens overordnede miljøtilstand (Earth System Science), herunder hvordan havets biologiske processer påvirkes af og påvirker klima. Hun var formand for  Klimakommissionen (2008-2010) og udpeget af FN’s Generalsekretær som medlem af ekspertgruppen med ansvar for udarbejdelsen af FN’s 2019 Global Sustainable Development Report (GSDR).

Ekspertise-, arbejds- og forskningsområder:
Planktonforskning
Kortlægning af havets betydning for den globale kulstofcyklus
Udvikling af ’Planetary Boundaries’-konceptet

Andre aktiviteter og tilknytning til øvrige organisationer (udvalg):
Seniorforsker (gæst) ved Bigelow Laboratory for Ocean Sciences 

Medlem af Science Advisory Board for Alfred-Wegener-Instituts-Helmholtz-Zentrum für Polar-und Meeresforschung (AWI), Tyskland

Medlem af Scientific Committee of the Volvo Environment Prize

Co-chair, SDSN Northern Europe Leadership Council

Formand for DanBIF Bestyrelse and Head of the Danish Delegation to GBIF

Medlem af Bæredygtighedsrådet på Frederiksberg

Formand for rådgivende udvalg om klima for Landbrug og Fødevarer 

Medlem af 2030-panelet under Folketingets Tværpolitiske Netværk for Verdensmålene i Folketinget

Medlem af the National Bioeconomy Panel (Fødevareministeriet)

Bestyrelsesmedlem i Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond (SEAF)

Formand for Dansk Center for Havforskning