Jørgen Elmeskov

Rådsmedlem

Jørgen Elmeskov har stor erfaring med samfundsøkonomiske analyser og rådgivning om økonomisk politik og har bl.a. tidligere været medlem af Klimakommissionen. Han er tidligere Rigsstatistiker og har ligeledes været ledende medarbejder ved OECD.

Andre aktiviteter og tilknytning til øvrige organisationer:
Medlem af Rådet for Statistisk Sentralbyrå (Norge)

Medlem af bestyrelsen for GrønREFORM-modellen

Formand for Team til evaluering af EU's statistikinstitutioner

Censor, Økonomiuddannelserne i Danmark