Jette Bredahl Jacobsen

Næstformand

Professor i miljø- og ressourceøkonomi ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. Forskningsemner omfatter bl.a. værdisætning af miljøgoder/økosystemtjenester, skovøkonomi, integration af miljø- og ressourceøkonomiske aspekter i samfundsøkonomien.

Ekspertise-, arbejds- og forskningsområder:
Miljø- og ressourceøkonomi

Andre aktiviteter og tilknytning til øvrige organisationer:
Særlig sagkyndig for Det Miljøøkonomiske Råd

Bestyrelsesmedlem i grønREFORM

Medlem af Den Danske Klimaskovfonds rådgivende udvalg