Per Heiselberg

Rådsmedlem

Per Heiselberg er Klimarådets ekspert på bygningsområdet. Han har arbejdet som professor ved Aalborg Universitet siden 2010. Inden da var han gæsteprofessor på Tokyo Polytechnic University i Japan og på Chongqing University i Kina. Per Heiselberg forsker særligt i bygningers energieffektivitet og energiforbrug både i en dansk kontekst og internationalt i IEA-regi. Han var desuden medlem af Energikommissionen i 2016-2017 og er i dag medlem af Energiklagenævnet.

Ekspertise-, arbejds- og forskningsområder:
Bygningers energi, indeklima og bæredygtighed
Analyse, projektering og drift af bygninger og deres tekniske systemer

Andre aktiviteter og tilknytning til øvrige organisationer:
Vice-institutleder for Forskning & Innovation, Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet

Medlem af Energiklagenævnet

Bestyrelsesmedlem Danvak Aps

Bestyrelsesmedlem IDA HVAC